Prośba Akademii Medycznej

 

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i przekaż tę informację dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

================================================================================================

                                          

Jak rozpoznać udar mózgu?


Aby ułatwić rozpoznanie udaru przez osoby, które nie ukończyły studiów medycznych, amerykańscy lekarze stworzyli test FAST.     Jest to akronim, pochodzący od angielskich słów twarz, ręce, mowa i czas (face, arm, speach i time).

- Pozwala on nawet niedoświadczonej osobie bardzo szybko i z pewnością do ok. 80 proc. rozpoznać udar. Test odwołuje się do prostych czynności, pozwalających zweryfikować, czy wystąpiły symptomy udaru. Udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu i zdrowiu pacjenta, więc wystarczy podejrzenie, by wezwać służby medyczne.

F – face – twarz
Gdy pojawi się nienaturalny grymas twarzy, porażenie mięśni mimicznych – poproś chorego o uśmiechnięcie się. Opadające kąciki ust podczas uśmiechu mogą być sygnałem udaru. 

A – arm – ramię

Osłabienie kończyny, najczęściej górnej, mrowienie lub drętwienie – poproś chorego o zamknięcie oczu i wyciągnięcie ramion do przodu wnętrzem dłoni do góry. Podczas udaru osłabiona kończyna będzie opadać. Przymknięcie oczu jest istotne, bo pacjent zauważając zmiany, może próbować skorygować swoją postawę. 

S – speach – mowa
Niewyraźna czy bełkotliwa mowa – poproś chorego o wypowiedzenie określonego zdania, np. „Ładną mamy dziś pogodę”. Jeśli chory ma problemy z wymową – mimo prób, nie potrafi wypowiedzieć tekstu wyraźnie, może to świadczyć o udarze. Dla pewności można go też poprosić o pokazanie języka – jeśli  język opada w stronę kącika ust, możesz podejrzewać udar. 

T – time – czas
Czas ma zasadnicze znaczenie. Jeśli podczas testu zauważysz niepokojące zmiany, jak najszybciej zawiadom służby medyczne. Sprawdź też godzinę wystąpienia objawów i zanotuj. Jeśli wiesz, na co pacjent chorował dotychczas, np. nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, zaburzenia lipidowe tzw. wysoki cholesterol oraz jakie przyjmował leki, powiedz o tym ratownikom lub lekarzowi  –  będzie to istotna informacja. Pacjent powinien natychmiast trafić do specjalistycznego ośrodka z oddziałem neurologicznym, gdzie zostanie zdiagnozowany i poddany leczeniu.  – Innymi objawami, które mogą sygnalizować udar mózgu, są m.in. zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, paraliż oraz zaburzenia połykania. Należy pamiętać, że istotną cechą udaru jest nagłe jego wystąpienie.

Jeśli zauważymy kilka objawów, zwłaszcza występujących w szybkim czasie, należy zawsze traktować zdarzenie jako poważne i możliwie szybko wezwać Podejrzenie udaru powinno wywołać natychmiastową reakcję – telefon do służb ratunkowych. Jednak zanim przybędzie pomoc, chory jest zdany na osobę, która była świadkiem wystąpienia udaru. Co robić czekając na przybycie karetki?- Przede wszystkim w czasie oczekiwania na pomoc należy zachować spokój i zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi – w upały chronić przed przegrzaniem, w zimie – okryć. Nie należy pozostawiać osoby z podejrzeniem udaru bez opieki. Jeśli pacjent chodzi samodzielnie, trzeba chronić go przed upadkiem i nie dopuścić, by się oddalił. W miarę możliwości należy uspokoić pacjenta, np. przemawiając do niego spokojnie. Jeśli w trakcie oczekiwania na specjalistyczną pomoc, pacjent straci przytomność, przestanie oddychać lub wstrzymana zostanie akcja serca, należy podjąć działania reanimacyjne. Jeśli jego stan jest stabilny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i poczekać na karetkę. Nie wolno na własną rękę podawać pacjentowi żadnych płynów lub lekarstw do ust ze względu na ryzyko zachłyśnięcia z powodu zaburzeń połykania.

 

 

=================================================================================================

 

 

 OMEGA SECURITY

TO BEZPIECZEŃSTWO POTWIERDZONE PRZEZ LATA DOŚWIADCZEŃ

Od 1997 roku na rynku.

firmy współpracujące